Shandong GP je pozvan da prisustvuje sastanku akrilata i metil estra

Konferencija „Akrilni ester i metil ester“ je glavna konferencija robne marke robne grupe za razvoj trgovine trgovačkih grupa, LTD., Zasnovana na sopstvenim bogatim korisničkim resursima i informativnoj podršci, sa bogatom akumulacijom podataka i akumulacijom kupaca, sa ciljem pružanja sveobuhvatnih informacija o tržištu. i platforma za razvoj preduzeća za preduzeća u industriji. Od 2003. godine, „BBS na tržištu akrilata i metil estera“ redovno se u Kini održava godišnji sastanak o proizvodima. U 2010. godini surađivali smo s korporacijom Formosa plastika i posjetili tvornice u Tajvanu; u 2012. godini surađivali smo s evac-om i sljedećeg mjeseca posjećivali relevantna preduzeća na sjeveru Evrope (ECEM, DSM i evac); u 2015. godini sarađivali smo s wanhuaom i posjetili novi industrijski park nakon godišnjeg sastanka. Opseg konferencije uključuje domaće i strane proizvođače akrilata / metil estera, trgovačka preduzeća, niže korisnike i treće strane. Postepeno postanite najuticajnija i najuticajnija stručna konferencija lanca A&M industrije u Kini, pa čak i Aziji (nizvodni učesnici čine 30% ukupnog broja učesnika). Shandong GP je pozvan da prisustvuje konferenciji kao jedan od najvećih proizvođača GMA u Kini.

fg (2)

fg (3)
fg (1)

Vrijeme: 08.-20. 20